Dalakraft sedan 1521

1521 försökte dansken ockupera Sverige, men i Dalarna var det stopp. Här var man inte rädd för att möta den som är större och starkare. Här fanns Dalakraft. Det gör det fortfarande.

Kan vi hjälpa dig med något?

Jennie
Malin

Logga in för att ansluta
mina sidor till Facebook

Avbryt