dalakraft.se använder cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du användandet av cookies.Jag accepterar

Läget på elmarknaden oktober

Hösten är här, men inte med så mycket nederbörd som det brukar vara. Lite regn och höga elpriser i våra omgivande länder har lett till snabbt stigande elpriser också i Norden.

Hydrologisk balans, vind, nederbörd och temperatur

Efter sommaren har den hydrologiska balansen försvagats avsevärt. Hösten har dessutom givit betydligt mindre nederbörd än normalt vilket medfört att magasinsnivåerna sjunkit i rask takt. Framför allt gäller det i Sverige där vattenkraften också producerat mycket p.g.a. de importbegränsningar från Norge kabelbrottet i Oslofjorden orsakade.

Vi fick en väldigt skön inledning på hösten med fina septemberdagar och temperaturer över de normala. Oktober har dock varit något svalare än normalt, men utan påtaglig kyla. Väderprognoserna indikerar fortsatt något mindre nederbörd och svalare temperaturer än vad som är normalt för årstiden.

Bränslepriser & Utsläppsrätter

Utvecklingen på bränslemarknaderna är försiktigt stark. Kolpriset letar sig successivt uppåt. Asiatisk efterfrågan styr, men en minskad produktion anas i områden där framställningen är förhållandevis dyr. Oljepriset har nått en nivå i paritet med den från i våras. En hel del produktion triggas igång på denna nivå varför priset inte når högre för närvarande. OPEC signalerar dock att man på sitt novembermöte ska enas kring ett produktionstak. Detta till trots förväntas ett produktionsöverskott nästa år. Även utsläppsrätterna har blivit något dyrare, men det råder ingen brist. De politiska diskussioner som förs, kring frågan att få systemet mer i balans och leda till reella utsläppsminskningar, kommer inte att påverka marknaden i närtid.

Spotmarknad

I takt med den försämrade hydrologiska situationen har spotpriset stigit. Med lite vatten i magasinen ökar incitamenten att spara vatten och vi närmar oss raskt prisnivån i omgivande länder, som Tyskland, Polen och de Baltiska staterna. De rörliga produktionskostnaderna i dessa länder blir styrande. Fortsätter det torra vädret i kombination med stigande förbrukning när kylan kommer, kan det rörliga spotpriset stundtals bli högt.

Terminsmarknad

Terminspriserna är marknadens bedömning av det framtida spotpriset. Med stigande spotpriser har vi, helt naturligt, också fått en stor uppgång i terminspriserna. Påtagligast är det för de närmaste månaderna och över vintern. Utvecklingen är helt försvarbar utifrån den minskade tillgången på vatten, rådande bränslepriser och elpriser på kontinenten. Nederbördsmängden från nu och genom vintern blir mycket avgörande för prisutvecklingen framöver.

Stängt

Ring oss

0771 48 80 00

Vi har öppet

Idag 8:00 - 21:00
Imorgon 8:00 - 21:00

Bli uppringd

Vi kontaktar dig så snart som möjligt eller på den tidpunkt du önskar.