Svårt att sia om prisutveckling på oviss elmarknad

Elpriset har sjunkit från septembers rekordnivåer – men är fortsatt högre än för några år sedan. Hur utvecklingen på elmarknaden ser ut framöver är svårt att förutspå.

– Det beror bland annat på vädret och råvarupriserna på kol, olja och gas, säger vår chefsanalytiker, Arne Bergvik.

Snittet för det rörliga elpriset från elbörsen Nordpool har sjunkit med nästan en tredjedel i vår del av landet; från förra månadens snittpris på 90,26 öre/kWh i elområde 3, som Dalarna tillhör, till 64,28 öre/kWh. Om prisfallet från oktober kommer att bestå är däremot osäkert.

Prognosen pekar nämligen mot fortsatt högre elpriser än normalt för årstiden, framför allt i elområde 3 och 4 (söder).

– Mycket beror på överföringsbegränsningar i stamnätet; den billiga förnybara kraften i norra Sverige når helt enkelt inte fullt ut till konsumenterna i södra Sverige. Dessutom ser vädret ut att bli kallare i slutet av november. Ute i Europa är priserna på kol, olja och gas mycket höga, vilket ger högre elpris också hos oss eftersom elnäten sitter ihop, säger Arne Bergvik.

Fortsatta överföringsproblem

Alla kärnkraftverk i drift i Sverige har avslutat sina årliga underhåll och producerar för fullt igen. Samtliga ligger i elområde 3, men produktionen räcker inte för att utjämna elprisklyftorna i landet; vissa dagar kostar elen så mycket som upp till fem gånger mer i söder än i norr.

– Nätoperatören Svenska Kraftnäts begränsningar i stamnätet är fortfarande betydande. Det ger stora prisskillnader mellan norra Sverige, som har ett överskott av el, och södra Sverige, där det stora konsumtionsbehovet skapar ett underskott av el. Svenska Kraftnät får kritik för att de inte lyckas lösa begränsningarna, och Energimarknadsinspektionen fortsätter med tillsyn av nätoperatörens agerande, säger Arne Bergvik och fortsätter:

– Varken Sydvästlänkens driftsättning, uppstarten av samtliga kärnkraftsreaktorer eller mer vindkraftsproduktion i söder har resulterat i de markanta förbättringar av överföringskapaciteten som Svenska Kraftnät tidigare flaggat för.

Påverkar mer än bara priset

I förlängningen innebär överföringsbegränsningarna inte bara höga elpriser och risk för effektbrist i söder, de försvårar också övergången till ett fossilfritt samhälle.

– Energiföretagen i Sverige har gått ut med en ganska skarp uppmaning till regeringen om att de ska etablera överföringsmål för det svenska stamnätet. Man vill frammana en aktiv stamnätsoperatör som jobbar förebyggande, säger Arne Bergvik.

 

Stängt

Ring oss

0771 48 80 00

Vi har öppet

Idag 8:00 - 21:00
Imorgon 10:00 - 14:00

Bli uppringd

Vi kontaktar dig så snart som möjligt eller på den tidpunkt du önskar.