dalakraft.se använder cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du användandet av cookies.Jag accepterar

Information gällande den nya dataskyddsförordningen

Personuppgiftsbestämmelsen (punkt 1.4) i de allmänna avtalsvillkoren EL 2012 N (rev) har upphävts. Formellt träder ändringen i kraft två månader efter denna underrättelse. Bakgrunden till förändringen är att personuppgiftslagen ersätts av dataskyddsförordningen. Dalakraft AB vill därför informera om att följande gäller för vår hantering av personuppgifter från och med den 25 maj 2018. Dalakraft är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som det behandlar.

Dalakraft samlar in och behandlar personuppgifter rörande företrädare för kunden (t.ex. anställda, kontaktpersoner m.fl.) för det berättigade intresset att kunna ingå och fullgöra avtalet med kunden. Behandling av personuppgifter sker också när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Dalakraft.

Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av Dalakraft för marknadsföringsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för Dalakrafts berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.

Dalakraft kan avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål komma att anlita personuppgiftsbiträden.

Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning eller om Dalakraft har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till sådan part, exempelvis ett koncernföretag eller ett försäkringsbolag. I förekommande fall kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av enskild firmas ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet.

En företrädare för kunden har rätt att begära information om personuppgifter om denne som behandlas av Dalakraft samt även begära rättelse. Företrädaren har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring.

Företrädare för kunden som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Öppet

Ring oss

0771 48 80 00

Vi har öppet

Idag 8:00 - 21:00
Imorgon 8:00 - 21:00

Bli uppringd

Vi kontaktar dig så snart som möjligt eller på den tidpunkt du önskar.