Sälj din överskottsel

När du producerar småskalig förnyelsebar el för att i första hand använda den själv kallas det för mikroproduktion. Du som installerar solceller på ditt tak blir alltså en mikroproducent – och överskottselen köper gärna vi!

Den el som du inte använder själv från din produktionsanläggning matas ut på elnätet som så kallad ”överskottsel” eller ”överskottsproduktion”. På så sätt kan du alltså få intäkter från din solcellsanläggning. När du installerar en mikroproduktionsanläggning så byts din elmätare ut och den nya elmätaren håller reda på hur mycket el du köper respektive säljer till elnätet.

När du säljer din överskottsel till oss på Dalakraft så betalar vi dig enligt marknadspris som följer elbörsen. När du köper din solcellsanläggning via någon av våra samarbetspartners Svesol, Freebo eller Falu Solenergi så får du dessutom 25 öre extra per kWh betalt från oss första året.

Ersättning för solelproduktion

Den el du producerar och sedan använder själv är den mest lönsamma. Istället för att köpa elen från nätet så producerar du den själv och sparar alla kostnader för elhandel, nät, skatt och moms.

El som du producerar och inte använder själv skickas istället ut på elnätet som så kallad ”överskottsel”. Du får ersättning både från ditt elhandelsbolag och ditt nätbolag (så kallad nätnytta, oftast cirka 3-4 öre/kWh) när du säljer din överskottsel till elnätet. För överskottsel får du för närvarande skattereduktion med 60 öre/kWh, pengar som dras på din deklaration. Skattereduktion får du för den överskottsel som motsvarar din elförbrukning.

Exempel:

Du installerar en solcellsanläggning och din totala elproduktion uppgår till 5 000 kWh per år, medan din totala elförbrukning är 10 000 kWh. Av de 5 000 producerade kilowattimmarna använder du själv 2 000 kWh, medan 3 000 kWh går ut på elnätet som överskott.

På det sättet minskas din elförbrukning med 2 000 kWh till 8 000 kWh och du säljer ditt överskott om 3 000 kWh till ditt nätbolag och ditt elhandelsbolag och får därmed skattereduktion för överskottet om 3 000 kWh.

Din överskottsproduktion

Som mikroproducent har du rätt till 60 öre/kWh i skattereduktion, max 18 000 kronor per år. (Nätbolaget skickar varje år en kontrolluppgift till Skatteverket som talar om vilken överskottsproduktion du har haft rätt till skattereduktion för).

Sedan 1 januari 2022 är det också är möjligt att sälja din överskottsproduktion till grannen. En ändring i ellagen möjliggör att dela lokal energi genom småskaliga interna elnät mellan fastigheter.

Sälj din el till oss – Dala Solspar

Med vår tjänst Dala Solspar erbjuder vi dig en bekväm och enkel lösning för din förtjänst från din överskottsproduktion av solel.

Dala Solspar passar dig som har eller ska installera solceller. När du säljer din överskottsproduktion av solel till oss på Dalakraft kan du antingen välja att din förtjänst avräknas från din faktura varje månad året om, eller så sparar du pengarna du tjänat på att sälja elen till oss via tjänsten Dala Solspar. Då drar vi av motsvarande belopp på dina fakturor i december, januari, februari och mars.

För tjänsten Dala Solspar betalar du 25 kronor per månad.

FÖRDELAR DALA SOLSPAR
• Energismart
• Miljövänligt sparande
• Spar din ersättning till vintern

Vill du sälja din el till oss? Kontakta oss!

Öppet

Ring oss

0771 48 80 00

Vi har öppet

Idag 8:00 - 21:00
Imorgon 8:00 - 21:00

Bli uppringd

Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig så snart vi kan.

Stängt

Chatta

Vi är tyvärr inte tillgängliga här just nu. Vänligen ring.

Maila till oss

Ställ din fråga direkt till info@dalakraft.se eller använd vårt mailformulär.

Öppet

Ring oss

0771 48 80 00

Vi har öppet

Idag 8:00 - 21:00
Imorgon 8:00 - 21:00

Bli uppringd

Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig så snart vi kan.