Dalarna är landets nionde mest solelspositiva län

Kommunpolitiker över lag är positivt inställda till solenergi – en kraftkälla som ökat stort i popularitet. Mest positiva till solkraft är kommunpolitikerna på Gotland – Dalarna hamnar på plats 9 av 21. Det visar en undersökning genomförd av Energiföretagen (Demoskop)

Investeringarna i solenergi har mångdubblats de senaste åren och ifjol representerade den 2 TWh av de totalt cirka 170 TWh som producerades i Sverige 2022. Det var en ökning med omkring 75 procent bara från året innan, vilket speglar den snabba utbyggnaden av antal nya anläggningar.

Dock står energislaget fortsatt för blygsamma cirka 1 procent av den sammanlagda produktionen i landet, men ökningen är stadig. Energimyndighetens senaste prognos talar för 7,1 TWh solel redan inom tre år, vilket innebär att vi under det soliga halvåret kommer att få ett rejält tillskott av solenergi i landet.

Enligt Energiföretagen är soltekniken i dag både tillräckligt mogen och effektiv för att ha möjlighet att växa helt utan ekonomiskt stöd från staten (även då bidraget för grön teknik för privatpersoner fortsatt i allra högsta grad existerar. Någon motsvarighet för företag finns däremot inte).

Kommunpolitiker positiva

Mot den bakgrunden ville Energiföretagen kartlägga landets kommunpolitikers inställning till solkraft – vilken visade sig vara övervägande positiv.

– Då det finns liten till ingen konflikt om solkraftens potential så borde den kunna byggas ut skyndsamt i samtliga län i Sverige. Regeringen återkommer ofta till att ”alla kraftslag behövs” för att klara klimatomställningen. Men för att Sverige ska klara detta måste vi också släppa loss solelens potential, säger Lars Andersson solkraftsexpert Energiföretagen, i en artikel publicerad på energiforetagen.se.

De flesta förknippar kanske solceller med villatak, men framöver förväntas, förutom intresse hos allt fler privatpersoner, en stor andel solkraft komma från större anläggningar, som kräver både miljökonsekvensbeskrivningar och tillstånd från flera aktörer. Här krävs förändringar inom lagar och regler, menar Energiföretagen och uppmanar politiker att agera i solenergins riktning.

Lista: De är de mest solpositiva länen

(Procentsatsen säger hur stor andel av länets kommunpolitiker som är positiva till solkraft).

  1. 92 % Gotlands län.
  2. 91 % Kronobergs län.
  3. 89 % Värmlands län.
  4. 87 % Kalmar län.
  5. 86 % Jönköpings län.
  6. 86 % Västmanlands län.
  7. 86 % Västra Götalands län.
  8. 85 % Örebro län.
  9. 85 % Dalarnas län.
  10. 84 % Östergötlands län.

Läs fler artiklar om hållbar energi

Stängt

Ring oss

0771 48 80 00

Vi har öppet

Idag 8:00 - 19:00
Imorgon 8:00 - 19:00

Bli uppringd

Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig så snart vi kan.