Fossilfritt och förnybart – vad är vad? 

Du har sannolikt hört begreppen ”fossilfri” och ”förnybar” energi, men vet du vad som skiljer dem åt? Och vad innebär det egentligen med så kallade ursprungsgarantier? Häng med i energisnacket när Lillemor Arvidsson, rådgivare och ansvarig för producentaffärer på Dalakraft, reder ut begreppen.  

För att värna om klimatet säljer vi på Dalakraft alltid och enbart el från förnybara källor. Begreppet omfattar energikällor som naturligt förnyas och inte bidrar till utsläpp av växthusgaser vid användning. Till dessa hör solenergi, vindkraft och vattenkraft.

– Det är källor som kommer att finnas för evigt eller i åtminstone miljarder år. Vattenkraftverk har funnits i flera decennier och är den vanligaste energikällan i Sverige, då den står för 35-45 procent av den totala elproduktionen, säger Lillemor Arvidsson.

De största fördelarna med förnybar energi är dess hållbarhet och potential att reducera koldioxidutsläpp, vilket i hög grad bidrar till att bromsa klimatförändringarna. Solkraften står i dag för cirka 2 procent av energiproduktionen i Sverige, men har stora möjligheter i framtiden, menar Lillemor Arvidsson.

– Solen ger flera gånger mer energi än vad vi på jorden behöver.

När det gäller vindkraft står den idag för cirka 20 procent av all el som produceras i Sverige och många stora vindkraftsprojekt väntar runt hörnet. Inte minst till havs.

Fossilfri energi

När man istället pratar om fossilfri energi så handlar det om att ersätta fossila bränslen såsom kol, olja och naturgas, med icke-fossila alternativ, som kärnkraft och vissa typer av biobränslen. Kärnkraft producerar energi genom att klyva atomkärnor, medan biobränslen kommer från organiskt material, som biomassa eller avfall.

Fördelen med kärnkraft är att den är mest planerbar av energikällorna och att den inte påverkas av väder och vind, så som förnybar kraft gör.

– Men en vanlig missuppfattning om kärnkraften är att den kommer att finnas tillgänglig för all framtid, vilket inte är sant då tillgången till uran är begränsad, säger Lillemor Arvidsson.

Gör ett medvetet val

För många elbolag, däribland Dalakraft, är det en självklarhet att erbjuda så kallade ursprungsgarantier. De garanterar att den elektricitet som köps in kommer från de energikällor som anges – i vårt fall förnybara sådana som sol-, vind- eller vattenkraft. Garantierna ger dig som konsument möjlighet att göra ett medvetet val och stödja handeln med förnybar energi. Samtidigt kan ett elbolag aldrig säkert säga vilken typ av el som når varje enskilt hushåll, garantin gäller varifrån de själva köpt elen.

– Elen tar alltid den snabbaste vägen eftersom all typ av el flödar helt fritt i elnätet. Som elbolag kan vi däremot garantera att vi har köpt ursprungsgarantier för förnybar energi för all den el som kunderna köper utav oss. Tillsammans påskyndar vi på så sätt omställningen till en mer klimatvänlig elproduktion, säger Lillemor Arvidsson.

Läs fler artiklar om hållbar energi

Öppet

Ring oss

0771 48 80 00

Vi har öppet

Idag 10:00 - 14:00
Imorgon 8:00 - 21:00

Bli uppringd

Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig så snart vi kan.