Ny lag ger grannar möjlighet att dela på el

Visste du att det sedan årsskiftet är möjligt att dela på en solcellsanläggning med grannen? En ändring i ellagen har gjort det framkomligt att dela lokal energi genom småskaliga interna elnät mellan fastigheter. Den som önskar bygga ett gemensamt nät för att dela förnybar energi med till exempel grannen – eller hela det mindre bostadsområdet – kan nu göra det utan krav på tillstånd (nätkoncession).

Bakgrunden till lagändringen är en önskan från regeringen att modernisera, förbättra och förenkla elnätsregelverket. För fyra år sedan tillsattes därför Nätkoncessionsutredningen, och i januari i år trädde förändringar i den förordning som reglerar undantag från koncessionsregeln i kraft. Lagändringen betyder bland annat att grannar som vill investera i exempelvis solceller, kan skapa egna interna nät för att dela på elproduktionen.

Porträttbild på en man.– De nya reglerna möjliggör att bygga ett markbundet, lågspänningsnät mellan till exempel villor, för delning av energi säger Conny Bäckman, jurist vid Energimarknadsinspektionen.

Att kunna göra gemensamma investeringar i, och dela på, lokalt producerad förnybar energi öppnar upp för nya möjligheter. Om solen skiner extra bra på din eller grannens fastighet kan ni nu i praktiken dela överskottselen genom att dra en markkabel mellan era fastigheter.

– Lagändringen ger de förutsättningarna. Däremot finns det i dagsläget inte något helt tydligt regelverk kring inköp och försäljning av el grannar emellan, säger Conny Bäckman.

För dialog med nätägaren

Förutom två grannar som går samman och köper solceller tillsammans, kan de interna näten också handla om större sammanslutningar, exempelvis inom en samfällighet eller ett mindre bostadsområde.

– Hur stora de interna elnäten får bli kan i det enskilda fallet bli en fråga för Energimarknadsinspektionen, men att det handlar om lågspänning sätter i sig en teknisk begränsning. Sen kan koncessionsinnehavaren i området (nätägaren) ha synpunkter om det interna elnätet blir för stort. Ett råd till den som planerar att genomföra ett större projekt, som kan ha påverkan på det överliggande elnätet, är därför att ha en dialog med nätägaren, säger Conny Bäckman.

Tolkningsföreträde

Energimarknadsinspektionen kan hjälpa till med såväl rådgivning som bedömningar i fall där det är oklart vad som gäller. Myndigheten har enligt ellagen tolkningsföreträde i den enskilda situationen.

– Är man osäker på vad som gäller så ska Energimarknadsinspektionen bistå med ett så kallat bindande besked, säger Conny Bäckman, men informerar samtidigt om de just nu långa handläggningstiderna.

Ett meddelat bindande besked blir sedan vägledande för liknande situationer, alltså en form av prejudikat.

Fakta

Ett internt lågspänningsnät för delning av energi som inte är en luftledning får byggas och användas utan nätkoncession

  1. inom nätinnehavarens fastighet, och
  2. mellan byggnader och anläggningar som var för sig även har en anslutning till en ledning eller ett ledningsnät som används med stöd av nätkoncession.

Källa: Förordning om ändring i förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857) Utfärdad den 28 oktober 2021.

Läs fler artiklar om solceller och hållbar energi!>>

Stängt

Ring oss

0771 48 80 00

Vi har öppet

Idag 10:00 - 14:00
Imorgon 8:00 - 21:00

Bli uppringd

Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig så snart vi kan.