Marknadsläget februari

Januari inleddes med kallt och torrt väder i hela Sverige. Till följd av de låga temperaturerna ökade värmelasten och elpriserna steg i hela landet. Slutet av månaden bjöd på betydligt mildare, blötare och blåsigare väder, vilket pressade priserna på spotmarknaden. Ute i Europa har en i huvudsak mild vinter medfört en låg värmelast och sjunkande bränsle- och elpriser.

Januari var kallare än normalt i hela Sverige. Under den 5, 6 och 16 januari var det nationella isdygn med temperaturer under noll grader i hela landet. Lägst uppmätta temperatur var -43,6 i Vittangi, vilket också var århundradets lägsta. Mot slutet av januari rörde sig ett lågtryck in över norra Sverige med kraftiga vindar i fjälltrakterna och mild luft i stora delar av landet.

Månaden har varit relativt torr, framför allt i de viktiga vattenkraftsområdena i mellersta och norra Sverige. Den hydrologiska balansen är ett säsongsjusterat mått på vattenkraftsenergi i snö, grundvatten och magasin. I mitten av månaden var balansen nere på -14 TWh, men har sedan dess återhämtat sig till 0,6 TWh till följd av de mildare temperaturerna och rikligt med vindkraft som minskar behovet av att producera med vattenkraftverk.

Marginalkostnaden för gaskraft, som i hög grad bestämmer elpriset i Europa – och i förlängningen även i Norden och Sverige – uppgår totalt till 96 öre/kWh och kolkraft till 100 öre/kWh. Att kronan stärkts sedan i höstas ger lägre elpriser i Sverige.

Spotpriset och elprisområden

Elpriserna föll något i norra Sverige, medan de i södra änden låg kvar på liknande nivåer som under december. I norr pressades priserna mot slutet av månaden till följd av väderomslaget med högre temperaturer och riklig vindkraftsproduktion. Elpriset i södra Sverige följer kontinentala Europa, där vintern hittills varit mild.

Månadens högsta dagsspotpris var 219 öre/kWh i SE3 Stockholm och SE4 Malmö den köldslagna fredagen 5 januari. Det lägsta dagspriset var 14 öre/kWh i SE1 Luleå, SE2 Sundsvall och SE3 Stockholm lördagen 27 januari, då låg helgkonsumtion kombinerades med milt och blåsigt väder.

För månaden som helhet snittade spotpriserna på 61 öre/kWh i SE1 Luleå och SE2 Sundsvall, 80 öre/kWh i SE3 Stockholm och 84 öre/kWh i SE4 Malmö. För elkonsumenter tillkommer överföringsavgifter, profilkostnader, energiskatt och moms.

Terminsmarknaderna

Terminspriserna i Europa har tappat i mildvädret på kontinenten. Terminskontraktet med leverans i mars i Tyskland handlas för motsvarande 77 öre/kWh och i Frankrike på 76 öre/kWh. Helårsterminen 2025 i Tyskland och Frankrike handlas båda för 90 öre/kWh.

Terminspriserna i Norden har stigit något, men är fortfarande lägre än ute i Europa.

Öppet

Ring oss

0771 48 80 00

Vi har öppet

Idag 10:00 - 14:00
Imorgon 8:00 - 21:00

Bli uppringd

Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig så snart vi kan.