Marknadsläget för producenter januari

Kallt och torrt väder i Norden ger elpriser som ligger kvar på förhöjda nivåer. Mild vinter i Europa gör att de mjuknat, men fortfarande över nordiska nivåer. Orsaken är att priserna på kontinenten bestäms av kol, gas och utsläppsrätter där nivåerna är fortsatt höga. Högre priser i Norden och lägre på kontinenten innebär att skillnaden mellan marknaderna minskat, vilket är viktigt då kostnadsnivån i Europa tidvis är prissättande för el i Norden.

Leveranssäkerhet är fortsatt i fokus och kontrollen över den egna energiproduktionen är viktig, särskilt med tanke på eventuella prischocker som kan inträffa. Eftersom osäkerheten i energipriser och energivolymer är hög, kan det vara aktuellt att inte säkra lika mycket av den prognosticerade kraftproduktionen som förut. Särskilt viktigt är det eftersom terminspriserna ger en sämre säkringsnytta än tidigare givet de höga profilkostnaderna.

Det är nödvändigt att matcha volym- och prisrisker nedströms till kunder och uppströms till leverantörer. En ryggen-mot-ryggen-strategi kan vara bra, där villkoren i avtalen nedströms reflekterar dem uppströms för värme, bränslen och el. På så sätt stannar inte volym- eller prisrisker i verksamheten. Det är också viktigt att värdera eventuella bränslelager till återanskaffningspris snarare än inköpspris för att få en rättvisande kostnadsbild. En genomlysning för att kartlägga olika exponeringar och hur länge de stannar i verksamheten kan ge insikter i till exempel hur lång tid tar det mellan betalning av underleverantör, tills att villkoren nedströms kan uppdateras.

Ökad politisk risk

Partnerskap och en god dialog kring riskhantering blir viktigare i tider av stora prisfluktuationer. Underleverantörer och kunder vill känna att de sitter i rätt båt och en kontinuerlig kontakt bygger förtroende. Utbytet av information längs värdekedjan ger samtidigt en känsla för hur situationen utvecklas. Det finns också utrymme för nya produkter, partnerskap och affärsupplägg om resurser avsätts till det.

Den politiska risken har ökat kraftigt. De senaste årens stöd, marknadsinterventioner och andra politiska ingrepp har skapat osäkerheter i riskhantering, investeringar och i marknaden som helhet. Det är viktigt att följa med i de politiska beslutsprocesserna och i bästa fall även att påverka politikerna genom branschföreningar, nätverk och andra kanaler.

Olika tekniska, smarta och digitala lösningar kan minska riskerna i både tillgångs- och konsumtionsportföljer. Till exempel kan flera handlingsmöjligheter skapas genom att komplettera tillgångsportföljen med bilaterala avtal med konsumenter, tillgångsslag eller ett utökat produktutbud. Den typen av bilaterala affärer blir särskilt viktiga i framtiden eftersom omsättningen av nordiska elterminer på Nasdaq (EEX) har minskat kraftigt och januari till november omsattes endast 395 TWh nordisk kraft. I stället satsar många producenter på bilateral handel, vätgas, partnerskap eller annan vertikal integration.

Öppet

Ring oss

0771 48 80 00

Vi har öppet

Idag 10:00 - 14:00
Imorgon 8:00 - 21:00

Bli uppringd

Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig så snart vi kan.