Marknadsläget för producenter september

Energikrisen i Europa har mildrats under sommaren och elpriserna ligger betydligt lägre på spotmarknaden än förra året. Krisen är dock inte över, vilket speglas i terminsprisernas relativt höga prisnivåer och påverkar elpriserna i Norden. Den grunda tillgången på energi kan få ett snabbt genomslag i priserna på både gas och el ifall omständigheterna försämras. Kontrollen över den egna energisituationen är viktig. 

Målet är att minska kostnaderna generellt, men också att öka motståndskraften mot de prischocker som kan inträffa. Eftersom osäkerheten i både pris och volym på energi är hög, kan det vara en sund strategi som producent att säkra en mindre del av den prognosticerade kraftproduktionen ifall priserna skulle rusa.

Det är också smart att se över hur väl volym- och prisriskerna som ställts ut till kunder nedströms matchar motsvarande volym- och prisrisker uppströms. Ofta kan det vara genomtänkt att ha en ryggen-mot-ryggen-strategi, där villkoren i avtalen nedströms (med kunder) reflekterar villkoren i avtalen uppströms (med leverantörer) för både värme, bränslen och el. På så sätt stannar inte volym- eller prisrisker i verksamheten.

Skulle bränsletillgången i Europa försämras ytterligare kan det leda till kraftig efterfrågeökning av andra bränslen. Att se över potentiella substitut eller utöka lagringsförmågan kan öka beredskapen.

Ökad politisk risk

Partnerskap och en god dialog kring riskhantering blir viktigare i tider av kris än annars. Underleverantörer och kunder vill känna att de sitter i rätt båt när det stormar och en kontinuerlig kontakt bygger dessutom förtroende. Utbytet av information ger samtidigt en känsla för hur situationen utvecklas. Det finns också utrymme för nya produkter, partnerskap och affärsupplägg om resurser avsätts till det.

Den politiska risken har ökat kraftigt. Utformningen av olika stöd, marknadsinterventioner och andra politiska ingrepp skapar osäkerheter i förutsättningarna för både riskhantering, investeringar och marknaden som helhet. Det är viktigt att följa med i de politiska beslutsprocesserna och i bästa fall även att påverka politikerna genom branschföreningar, nätverk och andra kanaler.

Utbudet av olika tekniska, smarta och digitala lösningar har ökat. Rätt använt har kan de minska riskerna i både tillgångs- och konsumtionsportföljer. Med fler olika fysiska eller finansiella verktyg till förfogande går det att själv påverka sin marknadsexponering. Till exempel kan flera handlingsmöjligheter skapas genom att komplettera tillgångsportföljen bilateralt med nya konsumtionsprofiler, tillgångsslag eller ett utökat produktutbud. Den typen av bilaterala affärer blir särskilt viktiga eftersom omsättningen av nordiska elterminer på Nasdaq (EEX) har minskat kraftigt och endast 85 TWh nordisk kraft omsattes under första kvartalet 2023. Många vindkraftsoperatörer satsar exempelvis på vätgas, partnerskap eller annan vertikal integration.

Mer information om elmarknadsläget i allmänhet hittar du här.

Stängt

Ring oss

0771 48 80 00

Vi har öppet

Idag 8:00 - 19:00
Imorgon 8:00 - 19:00

Bli uppringd

Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig så snart vi kan.