Marknadsläget januari

December var kallare och torrare i Sverige än säsongssnittet för månaden. Det kyliga vädret ökade värmelasten och i norra Sverige steg elpriserna allteftersom vattenkraftsproducenterna ställde upp värdet på magasinerade volymer. I södra Sverige däremot föll elpriserna något på både spot och termin i linje med prisutvecklingen på elmarknaderna i Europa och mildvädret där.

Det kalla och torra vädret behöll sitt grepp om Norden även i december, med högre energikonsumtion för uppvärmningsbehov som följd. Det gav avsättning för vattenkraftens magasinerade volymer och vattenkraftsproducenterna har därför gradvis kunnat öka sina priser i bud till spot- och terminsmarknaderna.

I västra och centrala Europa har vintern varit mildare än säsongssnittet. Uttagen ur fossilgaslagren har därför varit låga och gaslagren snittade 86 procent fyllnadsgrad vid årsskiftet, vilket är betydligt mer än det historiska snittet på 72 procent vid den här tiden på året. Men om det kyliga vädret sprider sig till större delar av Europa kan uttagen ur gaslagren snabbt öka.

Marginalkostnaden sätter elpriset

Hittills i vinter har inte de uteblivna ryska energileveranserna saknats så mycket som hade varit fallet om vädret varit kallt och världsmarknaden för fossilgas ansträngd. Bränslepriserna har mjuknat rejält sedan förra året och i somras. Till kostnadsbilden ska också priset på utsläpp adderas, ett påslag på motsvarande 30 till 70 öre/kWh för gas- respektive kolkraften. Allt som allt uppgår marginalkostnaden för gaskraft till 97 öre/kWh och kolkraft till 113 öre/kWh. Gas- och kolkraftverk bestämmer i hög grad elpriset i Europa och i förlängningen också elpriserna i Norden och Sverige. Kronan har också stärkts vilket ger lägre elpriser i Sverige.

Vädret

December var kallare eller mycket kallare än säsongssnittet i hela landet. Kallast var det i fjällkedjan och mellersta Sverige. Lägsta uppmätta temperatur var -36,9 °C i Nikkaluokta 15 december. Kylan resulterar i att mer energi går åt till uppvärmning.

Det var också relativt torrt, framför allt i de viktiga vattenkraftsområdena i mellersta och norra Sverige. Den hydrologiska balansen låg kvar på -11 TWh och är ett säsongsjusterat mått på vattenkraftsenergi i snö, grundvatten och magasin. Underskottet har gett vattenkraftsproducenterna i norra Sverige och Norge en möjlighet att höja priset på sin produktion och värdera de magasinerade volymerna till ett högre pris.

Spotpriset och elprisområden

Elpriserna steg i norra Sverige men föll något i södra jämfört med månaden innan. I norra Sverige är det framför allt det torra och kalla vädret som drivit upp priserna. I söder har elpriserna följt prisfallet på energi i Europa, där vintern hittills har varit mild.  Prisskillnaderna mellan olika svenska elprisområden har därför minskat.

Månadens högsta dagsspotpris var 181 öre/kWh i hela Sverige den köldslagna tisdagen 5 december. Det lägsta dagspriset var 5 öre/kWh i hela Sverige söndagen 17 december då låg helgkonsumtion kombinerades med tillfälligt milt och blåsigt väder.

Terminsmarknaderna

Terminspriserna i Europa har tappat i mildvädret på kontinenten. Terminskontraktet med leverans i februari i Tyskland handlas på motsvarande 100 öre/kWh och i Frankrike på 96 öre/kWh. Helårsterminen 2024 i Tyskland och Frankrike stängde på 100 öre/kWh vardera.

Terminspriserna i Norden har stigit något men är fortfarande lägre än ute i Europa.

Öppet

Ring oss

0771 48 80 00

Vi har öppet

Idag 10:00 - 14:00
Imorgon 8:00 - 21:00

Bli uppringd

Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig så snart vi kan.