Marknadsläget november    

Med oktober kom hösten till Sverige. Omslaget från milt, blåsigt och blött väder till kallare och torrare är viktig. Det gör att vattenkraftsproducenterna gradvis återfår priskontrollen och kan begära ett högre pris för sin produktion. Ute i Europa är prisnivåerna generellt betydligt högre än innan energikrisen och mycket högre än i Norden. Den prisskillnaden ökar risken för plötsliga elpristoppar även i Sverige.

Elkonsumtionen steg i kylan, tillrinningarna till vattenkraften föll och de stora överskotten i vattenkraftverkens magasin kom till användning. Vattenkraftsproducenterna kunde därför gradvis öka priset för sina magasinerade volymer, och därför steg också elpriserna.

Med vinterhalvåret kommer värmesäsongen och energikonsumtionen ökar när hushåll och företag vrider på värmen. Europas gasoperatörer slutar injektera gas i gaslagren och börjar ta ut volymer i stället. Eftersom förra vintern var mild och Europa har haft tur med god tillgång på importerad, flytande fossilgas är gaslagren just nu på den mycket bekväma fyllnadsnivån 99 procent i snitt. Men gaslagren är bara säsongsutjämnande och blir det kallt i höst eller vinter så kommer lagernivåerna sjunka snabbt.

Marginalkostnad för fossilbaserad kraftproduktion

När Ryssland vred av energileveranserna till väst ökade det i ett slag Europas exponering mot de globala gas- och kolmarknaderna och prisförändringarna där. Det plötsliga bortfallet på energitillgång fick även priserna att stiga globalt. Till prisbilden för kraftverk ska också utsläppsrättspriserna adderas, vilket idag motsvarar 30 öre/kWh för gaskraften och 76 öre/kWh för kolkraften. Tillsammans med bränslepriserna är marginalkostnaden för gaskraften nu 104 öre/kWh och kolkraften 107 öre/kWh. Eftersom gas- och kolkraftverk i hög grad bestämmer priset på el i Europa och Norden sitter ihop med Europa genom elnätet, påverkas också elpriserna i Sverige.

Spotpriset och elprisområden

Elpriserna inledde månaden på mycket låga nivåer i norra Sverige men steg allteftersom vattenkraften betade av en del av det hydrologiska överskottet. Den rikliga tillgång på vattenkraft pressar elpriserna i alla Sveriges fyra elprisområden, men i södra Sverige rusar elpriset enskilda timmar när de mycket högre prisnivåerna utomlands spiller över.

Månadens högsta dagsspotpris var 123 öre/kWh i SE4 Malmö den 23 oktober. Det lägsta dagspriset var -3,5 öre/kWh i hela Sverige den 14 oktober när låg helgkonsumtion kombinerades med blåsigt väder.

Terminspriserna

Terminspriserna i Europa har fallit kraftigt jämfört med rekordtopparna förra året. Decemberterminen i Tyskland handlas på motsvarande 115 öre/kWh och i Frankrike 123 öre/kWh. För terminen med leverans helår 2024 är priserna högre, i Tyskland på motsvarande 131 öre/kWh och i Frankrike 145 öre/kWh. En stor anledning till att priserna är högre för nästa år än i december är osäkerheten kring hur svårt det blir att ersätta de uteblivna ryska gasleveranserna.

Terminspriserna i Norden fortsätter att pressas av den goda tillgången i vattenkraften och är därför mycket lägre än ute i Europa. Terminspriserna för SE1 Luleå och SE2 Sundsvall för leverans i december handlas på motsvarande 40 öre/kWh och för helår 2024 på 21 öre/kWh. I SE3 Stockholm och SE4 Malmö handlas december på 62 respektive 72 öre/kWh och helår 2024 på 40 respektive 62 öre/kWh.

Öppet

Ring oss

0771 48 80 00

Vi har öppet

Idag 8:00 - 21:00
Imorgon 8:00 - 21:00

Bli uppringd

Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig så snart vi kan.