Marknadsläget oktober

Elpriserna var mycket låga i september. Flera lågtryck passerade över Norden och vädret var milt, blött och blåsigt. Vattenmagasinen är rejält fyllda och det stora produktionsöverskottet bäddar för tidvis mycket låga elpriser i höst. Ute i Europa är dock de generella prisnivåerna fortsatt förhöjda jämfört med före energikrisen, vilket ökar risken för plötsliga elprisrusningar i Sverige ifall vädret slår om.

Nu ökar energikonsumtionen när hushåll och företag vrider på värmen och i Europa vänder gaslagren från injektion till uttag. Eftersom förra vintern var mild och Europa har haft tur med god tillgång på importerad, flytande fossilgas är utgångsläget nu mycket bra med en genomsnittlig fyllnadsgrad i europeiska gaslager på 96 procent. Det finns till och med risk för plötsliga överskott och tillfälliga prisfall på gas och el, när gaslagren inte kan ta emot mer gas. Men blir det kallt i höst eller vinter så kan lagernivåerna sjunka snabbt.

Vädret

Högtryck i södra Europa tvingar in lågtrycken på en bana över Norden, vilket resulterar i milt, vått och blåsigt väder. Sveriges medeltemperatur var i september cirka 3 grader över säsongssnittet. Månadens högsta temperatur var 27,6 °C i Oskarshamn, vilket tangerar rekordet för tiden på året. Vädret var också blåsigt, men främst i norra Sverige. Allt som allt låg vindkraftsproduktionen något under förväntade nivåer för årstiden.

Lågtrycken förde också in stora regnmängder. Eftersom nederbörden föll i viktiga tillrinningsområden i norra och mellersta Sverige fick vattenkraften stora volymtillskott. Den nordiska hydrologiska balansen har förbättrats till ett överskott på 7 TWh. I elprisområde SE2 Sundsvall är magasinsnivåerna så pass fulla att produktion nu sker även till mycket låga spotpriser på el.

Spotpriset och elprisområden

Elpriserna har varit mycket låga i norra Sverige. Riklig tillgång på vattenkraft pressar elpriserna i SE1 Luleå och SE2 Sundsvall, vilket tidvis också dragit ner elpriserna i SE3 Stockholm och SE4 Malmö. Men enskilda timmar sätts elpriset i södra Sverige av de betydligt högre elpriserna utomlands.

Månadens högsta dagsspotpris var 129 öre/kWh i SE4 Malmö 15 september. Det lägsta dagspriset var – 2 öre/kWh i hela Sverige 30 september när låg helgkonsumtion kombinerades med blåsigt väder och den redan goda vattenkraftsproduktionen. Snittspotpriset vecka 38 på 3 öre/kWh var det billigaste veckosnittet som uppmätts i SE3 Stockholm. För norra Sveriges del är det bara några få veckor under våtåret 2020 då elpriserna var ännu lägre.

Månadens spotpriser snittade på 11 öre/kWh i SE1 Luleå och SE2 Sundsvall, 24 öre/kWh i SE3 Stockholm och 51 öre/kWh i SE4 Malmö.

Terminspriserna

Terminspriserna i Europa har fallit kraftigt jämfört med rekordtopparna för ett år sedan. Terminspriset med leverans i november i Tyskland handlas på motsvarande 117 öre/kWh och i Frankrike 120 öre/kWh. För leverans 2024 är priserna högre; i Tyskland på motsvarande 137 öre/kWh och i Frankrike 145 öre/kWh. Det beror på att det är fortsatt osäkert hur de uteblivna leveranserna av rysk fossilgas ska ersättas nästa år.

Till fler företagsartiklar->->

Öppet

Ring oss

0771 48 80 00

Vi har öppet

Idag 8:00 - 21:00
Imorgon 8:00 - 21:00

Bli uppringd

Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig så snart vi kan.