Marknadsläget september

Augusti var en lugnare period på elmarknaden. Flera lågtryck passerade över Norden och den stötvis kraftiga nederbörden fyllde på vattenkraftverkens magasin. I Europa är dock den generella prisnivån fortsatt förhöjd jämfört med före energikrisen började. 

Stormen Hans drog i början av månaden in över landet och innebar att vattenkraftsmagasinen fylldes på. Stormen bidrog mellan den 6 och 11 augusti uppskattningsvis med ett tillskott på cirka 7 TWh i Sveriges och Norges vattenkraftverk. Det är nästan lika mycket elenergi som en kärnkraftsreaktor producerar på ett år.

I perioden april-oktober pågår gaslagrens ”injektionssäsong” i Europa. Efter två milda vintrar och en betydande ökning av importerad flytande fossilgas är läget just nu mycket bra och den genomsnittliga fyllnadsgraden är 92%. Det är generellt bra inför hösten. Om gaslagren inte kan ta emot mer gas så kan det också resultera i tillfälliga fall i gas- och elpriser vid tillfällen då det finns temporära överskott. Men i oktober börjar ”uttagssäsongen” och lagernivåerna kan snabbt sjunka igen.

I vintras mildrades energikrisen i Sverige av den väl utbyggda kraftvärmen, som ger både el och fjärrvärme. Bränslet är mestadels biomassa som upphandlas årsvis och förvaras i stora lager. Men inför nästa vinter kan priserna stiga också på fjärrvärme. Det beror på främst tre orsaker:

  • att importen till Europa av biomassa från Ryssland och Belarus har ställts in
  • att aktiviteten i byggsektorn har minskat kraftigt, vilket minskar tillgången på sågspån och restprodukter
  • att biomassa har exporterats till Europa för att underlätta energikrisen där.

För svenska köpare har det därför i år blivit svårt att köpa tillräckliga volymer till samma priser som förut.

Vädret

Augusti präglades av flera kraftiga lågtryck och ihärdig nederbörd. För månaden som helhet snittade nederbörden över säsongssnittet i nästan hela landet.

De intensiva lågtrycken i början av månaden medförde kraftiga vindbyar. Vindkraften inledde därför månaden med högre produktion än snittet. För månaden som helhet låg dock produktionen strax under vad som är förväntat för augusti.

Vattenkraften har gynnats av de kraftiga nederbördsmängderna i början av månaden. Den hydrologiska balansen, som är ett mått på energimängden i snö, grundvatten och magasin, ligger strax över säsongssnittet. En viss förbättring från föregående månad. Den största delen av förbättringen beror på att vattenkraftverkens magasin fyllts på rejält av allt regn som föll under stormen Hans.

Spotpriset och elprisområden

Månadens högsta dagsspotpris sattes 24 augusti när SE4 Malmö toppade på 125 öre/kWh. Det lägsta dagspriset inträffade den 8 augusti när elpriset i hela Sverige föll till – 5 öre/kWh som följd av hög vindkraftsproduktion under stormen Hans.

För månaden snittade spotpriserna i SE1 Luleå och SE2 Sundsvall på 23 öre/kWh, SE3 Stockholm på 37 och SE4 Malmö på 49 öre/kWh. För elkonsumenter tillkommer överföringsavgift, energiskatt, moms och profilkostnader.

Terminspriserna

Prisfallet på terminsmarknaden för el i Europa har fortsatt under sommaren. Dock är Europas framtida energiförsörjning oviss och terminspriserna för leverans helåret 2024 handlas på höga nivåer; i Tyskland på 159 öre/kWh och i Frankrike på 173 öre/kWh.

Elpriserna i Norden på termin är lägre än på kontinenten. Terminspriserna för SE1 Luleå och SE2 Sundsvall handlas för oktober båda på motsvarande 33 öre/kWh och för helår 2024 på 35 öre/kWh. I SE3 Stockholm och SE4 Malmö handlas september på 44 respektive 57 öre/kWh och helår 2024 på 63 respektive 91 öre/kWh.

 

 

Stängt

Ring oss

0771 48 80 00

Vi har öppet

Idag 8:00 - 19:00
Imorgon 8:00 - 19:00

Bli uppringd

Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig så snart vi kan.