Miljömärk din el

Du kan vara säker på att all el du köper från Dalakraft alltid är 100% grön och från förnybara källor. Du som redan är elkund hos oss och vill ta ditt miljöengagemang till nästa nivå kan välja att miljömärka den el du köper av oss. Välj mellan marknadens tuffaste miljömärkning från Naturskyddsföreningen – Bra Miljöval och vårt eget vindkraftavtal Ren Vindel. 

Hur garanterar vi ditt val?

Tyvärr kan varken vi eller någon annan elleverantör garantera vilken el du får i dina eluttag; där levereras en blandning av all kraft som finns i näten i hela Sverige. Däremot kan vi lova att elen vi säljer till dig följer ditt miljötillval via så kallade ursprungsgarantier, som utfärdas av Energimarknadsinspektionen. De garanterar helt enkelt att elen har det det ursprung som elhandelsbolaget säger, och att vi på Dalakraft därmed håller det vi lovar våra kunder.

Auktoriserade revisorer kontrollerar dessutom varje år att antalet kilowattimmar vi upphandlar från förnybara energikällor motsvarar den mängd el våra kunder förbrukar genom sina tillval.

Ren vindel

Du som föredrar vindkraft som ensam energikälla kan välja vårt miljöavtal Ren Vindel. Vi köper så mycket vindel som möjligt från Dalarna och kompletterar sedan med vindel från andra regioner i landet. Dalakrafts Ren Vindel har alltid sitt ursprung i svensk vindkraftproduktion. 

Vad kostar det?

Miljöval Ren Vindel kan tecknas till ditt ordinarie elavtal när som helst och kostar 2,50 öre/kWh extra inklusive moms.

Bra miljöval

Med tillvalet Naturskyddsföreningens Bra Miljöval bidrar du för varje köpt kilowattimme med pengar till Naturskyddsföreningens miljöfonder. Pengarna satsas på en mängd olika miljöprojekt, och bland annat ställs följande krav på elproducenterna:

  • Vattenkraftverk måste alltid släppa fram en viss mängd vatten och får inte torrlägga vattendragen.
  • Endast vattenkraftverk byggda före 1996 kan märkas med Bra Miljöval. 
  • För vindkraft ska hänsyn tas till miljö och naturvärden, exempelvis fågelliv.

Vad kostar det?

Bra Miljöval kan tecknas till ditt ordinarie elavtal när som helst och kostar 2,75 öre/kWh extra inklusive moms.

Gör ditt tillval här

Du som redan är elkund hos Dalakraft kan göra ditt tillval här. Du har alltid 14 dagars ångerrätt.

  • Adressen dit tillvalet ska kopplas på.
  • Adressen dit tillvalet ska kopplas på.
  • Adressen dit tillvalet ska kopplas på.
Öppet

Ring oss

0771 48 80 00

Vi har öppet

Idag 8:00 - 21:00
Imorgon 8:00 - 21:00

Bli uppringd

Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig så snart vi kan.