Miljömärk med Ren Vindel

Du kan vara säker på att all el du köper från Dalakraft alltid är 100% grön och fri från fossila källor. Du som vill ta ditt miljöengagemang till nästa nivå kan miljömärka den el du köper av oss ytterligare genom att välja vårt miljömärkta tilläggsavtal Ren Vindel. 

Du som föredrar vindkraft som ensam energikälla kan via ett miljötillägg välja att köpa 100% ren vindel. Vi köper så mycket vindel som möjligt från Dalarna och kompletterar därefter med vindel från andra regioner i landet. Dalakrafts Ren Vindel har alltid sitt ursprung i svensk vindkraftsproduktion.

Vindkraften är en växande, förnybar lösning när det gäller att ersätta fossila bränslen för elproduktion och minska utsläpp av klimatgaser. Kraftslaget har på bara några år gått från att stå för en obetydlig del av den totala elproduktionen i Sverige, till att nu närma sig att motsvara en fjärdedel. Utvecklingen har gått – och går – snabbt med högre torn och större effektivare turbiner. Stora vindkraftverk kan producera betydligt mer el än mindre, trots att bladen roterar långsammare.

Under normal drift ger vindkraften inga utsläpp lämnar heller inte miljöfarligt avfall efter sig. Det är dessutom lätt att återställa marken efter dem.

Hur garanterar vi ditt val?

Tyvärr kan varken vi eller någon annan elleverantör garantera vilken el du får i dina eluttag; där levereras en blandning av all kraft som finns i näten i hela Sverige. Däremot kan vi lova att elen vi säljer till dig följer ditt miljötillval Ren vindel via så kallade ursprungsgarantier, som utfärdas av Energimyndigheten.

De garanterar helt enkelt att elen har det det ursprung som vi säger, och att Dalakraft därmed håller det vi lovar våra kunder. För att möta volymen el vi säljer från vindkraft handlar vi in motsvarande mängd ursprungsgarantier.

Vill du veta mer om Ren Vindel?

Kontakta oss för att få information om villkor och priser och för att göra tillägget Ren vindel i ditt nuvarande elavtal. Du når oss på 0771 48 80 00. Du kan också välja att bli uppringd.

Bli uppringd

Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig så snart vi kan.

Stängt

Ring oss

0771 48 80 00

Vi har öppet

Idag 8:00 - 21:00
Imorgon 8:00 - 21:00

Bli uppringd

Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig så snart vi kan.