dalakraft.se använder cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du användandet av cookies.Jag accepterar

Ansök om sponsring

Sponsring är en viktig del av Dalakrafts lokala engagemang och förankring med syfte att främja varumärket, gagna affärer och relationer. Sponsringen riktar sig till barn- och ungdoms-verksamheter av idrottslig eller kulturell karaktär och som i övrigt följer Dalakrafts riktlinjer för sponsring.

Dalakrafts riktlinjer för sponsring

Sponsringen ska rikta sig till registrerade föreningar eller klubbar med allmännyttig och ideell inriktning i Dalarna. Dalakraft sponsrar inte direkt till eller via enskilda personer, heller inte till föreningar drivna i bolagsform. Dalakrafts sponsring ska fördelas till barn- och ungdomsverksamheter inom idrott och kultur. Föreningar och klubbar som erhållit sponsring kan återigen komma i fråga först vid den 3:e utdelningen efter utfall.

Verksamheter vi inte sponsrar

Dalakrafts krav för sponsring är att mottagaren intygar att deras verksamhet inte har några kopplingar med budskap som kan uppfattas som kontroversiella, riskbetonade, politiska eller religiösa. Inte heller verksamheter som kan uppfattas omoraliska, oetiska eller på annat sätt integritetskränkande.

Sponsringspaketen

Beskrivning och motprestation Sponsringspaketen är standardiserade avtal. Beloppen är 4 000, 7 000 och 10 000 kronor. Enda kraven på motprestationer är att Dalakraft skall ha rätten att använda mottagarens namn för att tillkännage sponsringen, och att mottagaren skall göra sponsringen bekant till sina medlemmar och närstående genom anslag och på hemsida om sådan finns. När möjlighet finns skall Dalakraft även ha rätt att exponera sig med egna banderoller eller dylikt hos mottagaren.

Budget och beslut Ledningsgruppen fastställer i samband med budget en ram för sponsringspaketen särskilt riktad till barn- och ungdomsverksamhet.

Uttagning och urvalskriterier för sponsringspaketen Två gånger per år väljes mottagare för Dalakrafts sponsringspaket av en jury bestående av tre personer. Två av dessa är anställda på Dalakraft, som valt ut ett antal nominerade ansökningar, som uppfyller policyn. Den tredje i juryn skall vara en av de anställda på Dalakrafts reklambyrå.

Kriterier för urval

• Sponsringspolicyn • Kostnad per person som nås • Geografiskt område för den sponsrade verksamheten
Tillkännagivande av mottagare Sker ca 1 maj respektive 1 november.

Ansökan för sponsringspaket

Vi tar emot komplett ifyllda ansökningar fram till senast 31 mars och 30 september.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Stängt

Ring oss

0771 48 80 00

Vi har öppet

Idag -
Imorgon -

Bli uppringd

Vi kontaktar dig så snart som möjligt eller på den tidpunkt du önskar.