Vad är det du betalar för egentligen? 

Två fakturor, skatter, påslag, nät och kilowattimmar. Tycker du också att det är svårt att förstå elräkningen och vad det är du betalar? Och vem är det som faktiskt tjänar pengar på höga elpriser? För att försöka visa dig har vi slagit ihop kostnaderna för elhandel och elnät – som egentligen är två helt olika saker.

I grund och botten skiljer vi nämligen på kostnader för elnät respektive elhandel.

 • Elnätsbolag kan du inte välja, det sköts automatiskt beroende på var du bor. Enkelt förklarat är det elnätsbolagen som äger de lokala elledningarna i din region och fram till ditt hus.
 • Elhandelsbolaget däremot väljer du själv fritt, och Dalakraft är ett av alternativen. Vi ser sedan till att du får ström i dina uttag därhemma och till oss betalar du för din förbrukning.

Så fördelas varje hundralapp du betalar för el

Sammanställningen nedan grundar sig på statistik från Energiföretagen, baserat på 2021 års skattesatser och på ett generellt exempel på fördelningen av en kunds kostnadsfördelning med en årlig elanvändning på 20 000 kWh och rörligt pris. Fördelningen skiljer sig något åt vid högre respektive lägre elpris.

Diagram som visar hur en hundralapp av elräkningen fördelas

 • Staten: 50 kronor
  Den största kakan äts av staten, dit du betalar cirka 50 kronor av varje hundralapp i skatter och moms. Skattenivån för 2021 står för 45–50 procent av din totala elkostnad. Pengarna är inte helt och hållet öronmärkta för förbättrad energiförsörjningen i landet utan går också till skola, vård, omsorg, vägar och annat gemensamt.
 • Elnätsbolaget: 25 kronor
  Elnätsbolagen bedriver en kostsam och viktig funktion i samhället. Det är de som äger elnätet och ansvarar för att strömmen transporteras mellan dem som producerar el och dig som konsumerar el.
 • Elproducenten: 21 kronor
  Att de som producerar vår el ska ha betalt är ganska självklart. Drygt en tjuga per varje hundralapp du betalar för el går till producenterna – som ser till att vi alls får ström genom att producera den. När elpriserna stiger är det generellt sett elproducenterna som gör den största vinsten.
 • Elhandelsbolaget (Dalakraft): 4 kronor
  Den pengen ska täcka bland annat kundservicepersonal, fakturaadministration, andra personalkostnader och andra administrativa kostnader. Många tror att elhandelsbolagen tjänar mycket pengar när elpriserna går upp, men det är inte sant. Vi i vår tur betalar ju då också ett betydligt högre inköpspris för elen på marknaden.
Öppet

Ring oss

0771 48 80 00

Vi har öppet

Idag 8:00 - 21:00
Imorgon 8:00 - 21:00

Bli uppringd

Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig så snart vi kan.