Vindandelar och ekonomi 

Med höga elpriser är vindandelar högvilt – Dala Vindkraft Ekonomisk förening har i princip sålt slut på sina närmare 50 000 andelar.
– Ett unikt läge. Vi har tidigare haft andelar över, men nu har intresset varit så stort att vi tvingats stänga anmälan. För närvarande är ekonomin i vindandelar god – men jag tycker inte att enbart pengar ska styra när du investerar i vindkraft, säger föreningens ordförande, Sverker Ericsson. 

Han trycker ganska hårt på att elmarknaden är nyckfull och att priserna går upp och ner – nu mer än någonsin.

– Även då vi höjde vindandelspriset till 95 öre vid årsskiftet så är priset fortfarande attraktivt. Det är viktigt att komma ihåg att priset ska spegla våra kostnader för att tillverka elen, och de är konstanta även om elpriset på marknaden går ner. Styrelsen vågar ändå påstå att prisutvecklingen på vindel kommer att vara betydligt mer stabil än elmarknaden i övrigt framåt.

Han fortsätter: 

– Under 2020, när det rörliga elpriset låg på 14 öre, gjorde medlemmarna en förlust när de fortfarande betalade 47,50 öre. Det kan hända igen. Därför är det viktigt att man inte gör investeringen av enbart ekonomiska skäl, utan också som en klimatgärning. Ett vindkraftverk är klimatneutralt sex till åtta månader efter uppsättning, det är alltså den tiden det tar för verket att ”ge tillbaka vad det kostat” i utsläpp. Det problem som kvarstår är att vingarna ännu inte kan tas återvinnas på ett vettigt sätt efter nedmontering, men där forskas det intensivt tillsammans med vindturbintillverkarna. 

Få tillbaka din investering 

Men hur kan då vindandelsinvesteringen bli en vinstaffär alls när du faktiskt betalar pengar för varje andel? 

– Det beror på att styrelsens mål alltid är att du ska få tillbaka dina investerade pengar den dagen då verket skrotas. Just nu, efter några dåliga år, får du tillbaka 70 procent av din investering. Men den siffran justeras årsvis. Gör vi några dåliga år får du mindre tillbaka, och gör vi några bra får du mer, säger Sverker Ericsson. 

Föreningen har några ekonomiskt tuffa år bakom sig med först uteblivna intäkter för elcertifikat, och därefter ”dåligt flyt”: 

– Det handlar helt enkelt om att medlemmar tar ut elen på tider då elen är dyr och det inte blåser. Om alla skulle tänka på sitt konsumtionsmönster och när man använder sin el, exempelvis laddar bilen och kör hushållsmaskinerna på natten, så skulle det göra skillnad för utfallet, säger Sverker.

Elområdesjustering kan införas 

– Styrelsen har tagit beslut om att vi vid behov har möjlighet att införa en så kallad elområdesjustering, men om eller när det blir är oklart i dagsläget. Justeringen bygger på rättvisa, då som bor i SE 1 och 2 just nu får betala lite mer än vad de borde för vindelen, medan de som bor i SE 4, där elen är mycket dyrare, betalar lite mindre än vad de borde. Detta med hänsyn till de prisskillnader som finns i landet på grund av elområdesindelningarna. En elområdesjustering skulle jämna ut olikheterna. Ett troligt scenario är att det läggs på mellan 5 och 30 öre i justering i SE4, resonerar Sverker.  

I dagsläget betalas nämligen eventuella mellanskillnader av föreningen; en kostnad som om elområdesjustering införs, istället läggs på berörda medlemmar och inte drabbar kollektivet.  

– Våra vindkraftverk, alltså produktionen, finns i elområde 3, medan medlemmarnas förbrukning finns i alla områden. Det blir inte rättvist att en medlem i elområde 3 får vara med och betala för att det är dyrt att överföra el till medlemmar i elområde 4, resonerar Sverker. 

Läs mer

Klicka här om du vill läsa mer om vad som händer med andelarna när verket skrotas, eller om du vill sälja dina andelar

Till fler artiklar om hållbar energi

 

Öppet

Ring oss

0771 48 80 00

Vi har öppet

Idag 8:00 - 21:00
Imorgon 8:00 - 21:00

Bli uppringd

Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig så snart vi kan.